Όροι και Προϋποθέσεις

1. Όλα τα στοιχήματα που γίνονται στην εταιρία μας υπόκεινται σε κανονισμούς, οι οποίοι κατά την διάρκεια λειτουργίας του site μπορεί να μεταβληθούν όποτε κριθεί απαραίτητο και αφού πρώτα ενημερωθείτε, μέσω του διαδικτυακού μας χώρου.

2. Για να μπορεί κάποιος να ανοίξει λογαριασμό στην εταιρία μας και να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, πρέπει να είναι απαραίτητα άνω των 21 ετών, Όλοι οι πελάτες πρέπει να εγγράφονται προσωπικά

3. Ο κάθε πελάτης είναι υπεύθυνος για την μυστικότητα του κωδικού πρόσβασής στον λογαριασμό του, ενδεχόμενα στοιχήματα που θα τοποθετούνται στο λογαριασμό του από τρίτους που γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασής του, θα θεωρούνται έγκυρα. Είναι υποχρέωση του πελάτη να διασφαλίσει το όνομα χρήστη και τα στοιχεία ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης). Σε περίπτωση που υπάρχει προβληματισμός για την διατήρηση εχεμύθειας αναφορικά με τα παραπάνω, ο πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την betcapo και να υποβάλλει νέα στοιχεία και τυχόν μελλοντικές συναλλαγές με τα προηγούμενα στοιχεία να θεωρηθούν άκυρες. Η betcapo δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ενδεχόμενη πρόσβαση στο λογαριασμό χρήστη από τρίτο πρόσωπο και δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια λόγω παράνομης χρήσης του κωδικού πρόσβασης κάποιου παίκτη από τρίτο πρόσωπο, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και/ή για κάθε συναλλαγή όπου η καταχώρηση ονόματος και κωδικού πρόσβασης του παίκτη ήταν σωστά.

4. Κάθε άτομο μπορεί να ανοίξει μόνο ένα λογαριασμό στην betcapo. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να κλείσει τους λογαριασμούς οποιουδήποτε πελάτη, που έχει ανοίξει πολλούς λογαριασμούς στο όνομά του ή σε διαφορετικά ονόματα με σκοπό την εξαπάτηση της εταιρίας, επίσης η betcapo μπορεί να ακυρώσει και οποιαδήποτε συναλλαγή που σχετίζεται με απόπειρα εξαπάτησης της εταιρίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρχική κατάθεση θα επιστρέφεται στον παίκτη, και σε περίπτωση που έχει κέρδη από τους στοιχηματισμούς θα μεταβιβάζονται στις Αρχές της Αυστρίας.

5. betcapo διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την δημιουργία ενός νέου λογαριασμού στοιχηματισμού.

6. Η αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού γίνεται συμπληρώνοντας την Εγγραφή και αποστέλλοντας την στην betcapo. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι τα χρήματα που βρίσκονται μέσα στους στοιχηματικούς σας λογαριασμούς δεν λαμβάνουν ούτε μπορεί να απαιτήσουν τόκους.

6a. Όλοι οι πελάτες μας δικαιούνται να στοιχηματίσουν μόνο από ένα λογαριασμό. Αν εξακριβώσουμε οποιονδήποτε πελάτη με περισσότερους από ένα λογαριασμούς, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταχειριστούμε αυτούς τους λογαριασμούς σαν demo κωδικούς είτε να ακυρώσουμε τα δελτία του εκάστοτε λογαριασμού.

7. Η ελάχιστη κατάθεση σε έναν λογαριασμό είναι 10 € (Euro) ή ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα.

8. Οι υποψίες αντικανονικής διεξαγωγής ενός αγώνα ή αθλητικού γεγονότος, μπορούν να οδηγήσουν την betcapo να αποσύρει τις πληρωμές μέχρι να λάβει χώρα πλήρης διερεύνηση του περιστατικού. Μια οποιαδήποτε τέτοια έρευνα, θα διεξαχθεί σε συνεργασία με την αρμόδια για την περίπτωση Κυβερνητική ή Ανεξάρτητη Αρχή. Όποια στοιχήματα έχουν γίνει σε τέτοια γεγονότα μπορεί να κηρυχθούν άκυρα και να επιστραφούν τα πονταρίσματα.

9. Τα αποτελέσματα των αθλητικών γεγονότων εκλαμβάνονται όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την κατακύρωση τους από τα επίσημα αρμόδια όργανα εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. Κάθε επόμενη αλλαγή του αποτελέσματος θα είναι χωρίς καμία αξία όσο αφορά τους στοιχηματισμούς.

10. Η betcapo διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί εξ ολοκλήρου ή μερικώς οποιοδήποτε στοιχηματισμό.

11. Ένα δελτίο στοιχήματος που θα στέλνεται για επιβεβαίωση, θα θεωρείται έγκυρο μόνο όταν θα επιβεβαιώνεται και για το ποσό που θα επιβεβαιώνεται.

12. Όλοι οι πελάτες πρέπει πάντοτε να εγγυώνται:
- Ότι καταχωρούν την ορθή διεύθυνση κατοικίας.
- Ότι κάνουν εγγραφή στο ίδιο το όνομα τους.
- Ότι καταχωρούν πραγματική διεύθυνση e-mail.
- Ότι καταχωρούν πραγματικούς τηλεφωνικούς αριθμούς κατοικίας και κινητού.
- Ότι κατέχουν έναν και μοναδικό στοιχηματικό λογαριασμό.
- Δεν ενεργούν προς το συμφέρον και για λογαριασμό κάποιου άλλου.
- Δεν καταθέτουν χρήματα που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Δεν χρησιμοποιούν τον λογαριασμό τους για «ξέπλυμα» χρήματος.

13. Περιορισμοί που τίθενται από τον παίκτη:
Ένας εγγεγραμμένος πελάτης μπορεί, αποστέλλοντας γραπτή ή ηλεκτρονική ειδοποίηση,
- να αποκλείσει τον εαυτό του από το να παίζει για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα
- να ορίσει Όρια ποσών στοιχηματισμού.
- Ο παίκτης που έχει θέσει όριο ή έχει ζητήσει τον αποκλεισμό του, υπό αυτή την συνθήκη, μπορεί να αλλάξει τα όρια ή να αναιρέσει τον αποκλεισμό του, πάντοτε με γραπτή ή ηλεκτρονική ανακοίνωση προς την betcapo
- η ενεργοποίηση των αλλαγών που έχουν ζητηθεί, για την αύξηση των ορίων ή την άρση του αποκλεισμού, θα γίνεται μετά από 7 μέρες από την παραλαβή του αιτήματος.
- η ενεργοποίηση των αλλαγών που έχουν ζητηθεί, για την μείωση των ορίων ή τον αποκλεισμό, θα γίνεται άμεσα με την παραλαβή του αιτήματος.
- Η betcapo δεν θα δέχεται πονταρίσματα από παίκτη ο οποίος τελεί υπό το πιο πάνω καθεστώς περιορισμών πέραν από το όρια που έχουν τεθεί.

14. Δεν είναι δυνατόν, να γίνουν διάφοροι στοιχηματισμοί που αφορούν τον ίδιο αγώνα, αν αυτό συμβεί για λόγους ανθρώπινου λάθους ή σφάλματος του συστήματος, όλα τα στοιχήματα που έγιναν για το συγκεκριμένο αγώνα, θα ακυρωθούν, αυτό σημαίνει απόδοση μονάδα (1).

15. Ένα επιβεβαιωμένο στοίχημα δεν μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί από την πλευρά του παίκτη. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τα αποδεκτά στοιχήματα μέχρι 1 ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα χωρίς αιτολόγιση, ενημερώνοντας τον πελάτη ή στέλνοντας του e-mail στην διεύθυνση που δήλωσε στη φόρμα καταχώρησης ή τηλεφωνικώς.

16. Αν η ημερομηνία και η ώρα ενός γεγονότος μεταφερθεί μπροστά, τα δελτία που υποβλήθηκαν πριν την κανονική έναρξη θα θεωρούνται έγκυρα, σε αντίθετη περίπτωση όπου τα δελτία κατατέθηκαν μετά, θα θεωρούνται άκυρα. Σε περίπτωση που ο αγώνας θα εμπεριέχεται σε δελτίο με άλλους αγώνες, για τον συγκεκριμένο αγώνα θα ισχύει η μονάδα (1).

17. Οι αποδόσεις των γεγονότων δύναται να μεταβάλλονται κατά την διάρκεια. Ισχύουσα απόδοση είναι αυτή που υπάρχει στο κουπόνι την ώρα της αποδοχής του στοιχήματος.

18. Σε περίπτωση εμφανούς σφάλματος στην δημοσίευση των αποδόσεων η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τις λανθασμένες αποδόσεις, ακυρώνοντας παράλληλα τα δελτία που εμπεριέχουν τον συγκεκριμένο αγώνα ακόμα και αν ο αγώνας αυτός έχει διαμορφωμένο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση μονού αποτελέσματος ο στοιχηματισμός επιστρέφεται στον παίκτη, ενώ σε περίπτωση πολλαπλού στοιχήματος ο συγκεκριμένος αγώνας παίρνει μονάδα (1).

19. Το ελάχιστο στοίχημα είναι 10 cents του Euro ή ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα.

20. Το μέγιστο κέρδος ανά στοιχηματισμό, σε μονό δελτίο περιορίζεται στο ποσό των 5000 € (Euro) ή σε αντίστοιχο άλλο νόμισμα, σε πολλαπλό ή σύστημα περιορίζεται στο ποσό των 15.000 € (Euro) ή σε αντίστοιχο άλλο νόμισμα.

21. Το μέγιστο των κερδών είναι χίλιες φορές του ποσού στοιχηματισμού.

22. Το μέγιστο συνολικό κέρδος σε πολλαπλούς στοιχηματισμούς χρησιμοποιώντας παρόμοιους συνδυασμούς γεγονότων, σε μονά δελτία περιορίζεται στο ποσό των 5.000 € (Euro), σε πολλαπλά ή συστημα περιορίζεται στο ποσό των 15.000 € (Euro).

23. Όλα τα κέρδη θα πιστώνονται στον λογαριασμό στοιχηματισμού του πελάτη της betcapo

24. Τα κέρδη θα πληρώνονται κανονικά στο νόμισμα λογαριασμού.

25. Εάν ένα παιχνίδι διακοπεί ή αναβληθεί και δεν διεξαχθεί εντός 24 ωρών, θα θεωρηθεί άκυρο και η απόδοση του θα τεθεί ίση με την μονάδα (1) σε όλα τα σημεία. Τα στοιχήματα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί πριν από την διακοπή του αγώνα θεωρούνται ενεργά.

26. Ένας αγώνας που μετατίθεται χρονικά (Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Τένις) πέραν των 24 ωρών, θα θεωρηθεί ως άκυρος εάν δεν επαναληφθεί ή δεν τελειώσει. Η απόδοση δε, θα τεθεί ίση με την μονάδα (1).

27. Οι ώρες και οι ημερομηνίες που αναφέρονται για κάθε αγώνα είναι ενδεικτικές. Η πραγματική ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής κάθε αγώνα καθορίζεται από τον εκάστοτε επίσημο φορέα. Στην περίπτωση λανθασμένης χρονικής τοποθέτησης ενός αγώνα (από πλευράς της betcapo, τότε όλα τα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά πρίν από την επίσημη έναρξη του αγώνα θα θεωρούνται έγκυρα, ενώ όλα τα στοιχήματα τα οποία τοποθετήθηκαν μετά την επίσημη έναρξη, θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοσή τους θα τίθεται ίση με την μονάδα (1.00).

28. Όλα τα στοιχήματα αν δεν επιβεβαιωθούν πριν από τον πρώτο αγώνα, θα θεωρούνται άκυρα. Ένα στοίχημα θα θεωρείται κερδισμένο αν εμφανίζεται στην λίστα στοιχημάτων του λογαριασμού χρήστη.

29. betcapo δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση μη ομαλής λειτουργίας του υπολογιστή, σε προβληματικές γραμμές τηλεπικοινωνίας ή προβληματικές συνδέσεις στο Ιντερνέτ είτε επίσης για μεθόδους παιξίματος χρησιμοποιούμενους από τους πελάτες που δεν είναι εγκεκριμένοι από την εταιρεία μας.

30. Παρότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προφύλαξη του Λογισμικού από ιούς, δεν μπορούμε αλλά και δεν εγγυόμαστε ότι στον υπολογιστή σας δεν θα προσβληθείτε με αποτέλεσμα την πρόκληση διακοπής των υπηρεσιών μας. Η υπηρεσίες θα αποκατασταθούν στον εύλογο χρόνο που χρειάζεται προς αποκατάσταση της ενδεχόμενης βλάβης σας κατόπιν της διακοπής των υπηρεσιών μας, για κάποιο χρονικό διάστημα.

31. Με την πρόσβαση σας στις στις Ιστοσελίδες της betcapo αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Δεν πρέπει να εισέρχεστε στις σελίδες μας, εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

32. Σαν προϋπόθεση για την χρήση από μέρους σας των Ιστοσελίδων της betcapo, είναι η εγγύηση από μέρους σας ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς παράνομους ή απαγορευμένους από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

33. Εάν οποιοδήποτε μέρος της συμφωνίας αυτής ορίζεται ως άκυρο ή δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, περιλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων από αυτούς, των εγγυήσεων και των ευθυνών όπως προσδιορίζονται πιο πάνω, τότε θα υπερισχύσει ως προς το άκυρο ή μην συμμορφούμενο μέρος αυτό, κάποιος ισχύων όρος που ταιριάζει περισσότερο στις προθέσεις του αρχικού σκοπού ενώ η υπόλοιπη συμφωνία παραμένει εν ισχύ.

34. Οι γενικοί κανόνες αφορούν όλα τα είδη στοιχημάτων, εκτός και αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο εκάστοτε επεξηγηματικό πεδίο κατηγοριοποίησης αυτών.

35. Διατηρείται επιφύλαξη για τα όποια δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά στο παρόν.

36. Αυτή η συμφωνία υπόκειται στους Νόμους της Αυστρίας.

37. Καταλαβαίνετε πως με τη συμμετοχή σας στα παίγνια παίρνετε το ρίσκο να χάσετε χρήματα που έχετε καταθέσει στον λογαριασμό σας.


ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ / ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Η betcapo διατηρεί το δικαίωμα να αναιρέσει ή να κηρύξει άκυρες (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) οποιουδήποτε είδους συναλλαγές παρουσιάζουν παρατυπίες, ειδικότερα παρατυπίες της ακόλουθης φύσης:

1) Το όνομα και η διεύθυνση του παίκτη δεν συμπίπτουν με το όνομα και τη διεύθυνση που προκύπτουν από την πιστωτική κάρτα ή το άλλο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιεί ο παίκτης/πελάτης.

2) Παρατυπίες που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την επεξεργασία των συναλλαγών πληρωμής και/ή που εγείρουν υποψίες παραβίασης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

3) Η betcapo παίρνει πολύ σοβαρά κάθε μορφή δόλιας ενέργειας - συμπεριφοράς των παικτών/πελατών σε σχέση με τις υπηρεσίες και/ή τα προϊόντα που παρέχει. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δόλια ενέργεια - συμπεριφορά, όπως αυτή ορίζεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της betcapo.Δόλιες ενέργειες είναι, μεταξύ άλλων, η χρήση κλεμμένων πιστωτικών καρτών, η μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό άλλων παικτών ΣΚΟΠΙΜΟ ΧΑΣΙΜΟ ΜΑΡΚΩΝ (CHIPS). Το σκόπιμο χάσιμο μαρκών (chips) συμβαίνει όταν ένας Χρήστης χάνει σκόπιμα μια παρτίδα προκειμένου να μεταφέρει σκόπιμα τις μάρκες του σε κάποιον άλλο Χρήστη. Όποιος Χρήστης χάσει σκόπιμα τις μάρκες του ή επιχειρήσει να χάσει σκόπιμα τις μάρκες του, σε συνεργασία με κάποιον άλλο Χρήστη, ο οποίος μπορεί να είναι παραλήπτης των κεφαλαίων, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, μπορεί να αποκλειστεί δια παντός από την Υπηρεσία και ο λογαριασμός του να καταργηθεί οριστικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το betcapo δε θα έχει την υποχρέωση να σας επιστρέψει τυχόν χρηματικά ποσά που ενδέχεται να υπάρχουν στο λογαριασμό σας στο betcapo εκείνη τη στιγμή. Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή τους ισχύοντες κανόνες των παιχνιδιών, η betcapo διατηρεί το δικαίωμα να εγείρει αξίωση ποινικής δίωξης και/ή αστικής αποζημίωσης για οποιαδήποτε δόλια ενέργεια - συμπεριφορά . Κάθε παίκτης/πελάτης που εμπλέκεται σε οποιασδήποτε μορφής ύποπτη δόλια ενέργεια - συμπεριφορά και σε οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή καταγγέλλεται στις αρμόδιες αρχές.

4) Επιπλέον, είναι παράνομη η κατάθεση στον λογαριασμό betcapo χρημάτων που προέρχονται από «βρώμικες» δραστηριότητες. Η betcapo ελέγχει όλες τις συναλλαγές με σκοπό να αποτρέψει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Οι ύποπτες συναλλαγές καταγγέλλονται στις αρμόδιες αρχές.
Κάθε απόφαση της betcapo για ακύρωση συναλλαγών είναι δεσμευτική για τον παίκτη/πελάτη, βρίσκεται στη διακριτική της ευχέρεια και δεν μπορεί να προσβληθεί από τον παίκτη/πελάτη. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες στις συναλλαγές πληρωμών, όπως περιγράφονται στα ως άνω σημεία 1) έως 4) ή σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υποψίες παραβίασης των κανόνων που διέπουν τα τυχερά παίγνια και τα στοιχήματα της betcapo(ήτοι των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, των κανόνων του παιχνιδιού και των ειδικών κανόνων που ισχύουν), η betcapo μπορεί να κηρύξει τις σχετικές συναλλαγές άκυρες κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η betcapo διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει/διεκδικήσει από τον πελάτη τα έξοδα που θα προκύψουν μετά από κάθε τέτοια διαδικασία (προμήθειες συναλλαγών, δικαστικά έξοδα κλπ). Οι καταθέσεις που πραγματοποιήτε στο Λογαριασμό σας στη betcapo πρέπει να είναι παιγμένες τρείς φορές πριν ζητήσετε να κάνετε ανάληψη Επίσης, η betcapo διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει ικανοποιητικό αποδεικτικό της κατάθεσης και επιπλέον αντίγραφα ταυτοποίησης πριν από τη διαδικασία της ανάληψης, με τη διαδικασία να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με την ορθή κρίση της . Αν είστε κάτοικος των παρακάτω χωρών:Μάλτας,Γαλλίας,Ιταλίας,Ισπανίας,Δανίας,Χονγκ κονγκ,Τουρκίας,ΗΠΑ ή οποιασδήποτε άλλης επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειων,απαγορεύεται να ανοίξεται λογαριασμό ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.Σύμφωνα με το γαλλικό νόμο 2010-476 της 12ης Μαΐου 2010 σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς και τον επαναπροσδιορισμό των κανονισμών για το διαδικτυακό τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια, μόνο εταιρίες εγκεκριμένες από το διοικητικό σώμα ARJEL επιτρέπονται να προσφέρουν αθλητικά στοιχήματα, καζίνο και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών στη Γαλλία. Επομένως, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε πελάτες στη Γαλλία. Κατά συνέπεια, η betcapo θα παύσει προς το παρόν την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες 1) με μόνιμη κατοικία στη Γαλλία ή 2) με λογαριασμό σε γαλλική τράπεζα.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση η betcapo διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει/διεκδικήσει από τον πελάτη τα έξοδα που θα προκύψουν μετά από κάθε τέτοια διαδικασία (προμήθειες συναλλαγών, δικαστικά έξοδα κλπ).
Οι καταθέσεις που πραγματοποιήτε στο Λογαριασμό σας στη betcapo πρέπει να είναι παιγμένες τρείς φορές πριν ζητήσετε να κάνετε ανάληψη Επίσης, η betcapo διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει ικανοποιητικό αποδεικτικό της κατάθεσης και επιπλέον αντίγραφα ταυτοποίησης πριν από τη διαδικασία της ανάληψης, με τη διαδικασία να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με την ορθή κρίση της . Δεν είστε κάτοικος Μάλτας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Δανίας, Χονγκ Κονγκ, Τουρκίας, ΗΠΑ ή οποιασδήποτε άλλης επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν είστε κάτοικος των παραπάνω χωρών απαγορεύεται να ανοίξετε λογαριασμό ή με οποιοδήποτε τρόπο να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες
Σύμφωνα με το γαλλικό νόμο 2010-476 της 12ης Μαΐου 2010 σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς και τον επαναπροσδιορισμό των κανονισμών για το διαδικτυακό τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια, μόνο εταιρίες εγκεκριμένες από το διοικητικό σώμα ARJEL επιτρέπονται να προσφέρουν αθλητικά στοιχήματα, καζίνο και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών στη Γαλλία. Επομένως, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε πελάτες στη Γαλλία. Κατά συνέπεια, η betcapo θα παύσει προς το παρόν την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες 1) με μόνιμη κατοικία στη Γαλλία ή 2) με λογαριασμό σε γαλλική τράπεζα.

Φραγή και Κλείσιμο

Η betcapo διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ή να βάλει φραγή στον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Χωρίς να περιορίζεται, αν:

(α) Πτωχεύσετε

(β) Η betcapo θεωρεί ότι έχετε χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα κατά τρόπον δόλιο ή για παράνομους και αντικανονικούς σκοπούς.

(γ) Η betcapo θεωρεί ότι έχετε χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα κατά τρόπον αθέμιτο ή έχετε σκόπιμα εξαπατήσει ή αποκτήσει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι της betcapo ή οποιωνδήποτε πελατών της ή ο λογαριασμός σας έχει χρησιμοποιηθεί προς όφελος τρίτων.

(δ) Ζητηθεί στην betcapo από την αστυνομία, οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή ή δικαστήριο να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.

(ε) Η betcapo θεωρεί ότι οποιαδήποτε από τα γεγονότα αναφορικά με τις (α) έως (γ) παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να έχουν συμβεί ή είναι πιθανό να συμβούν.

(στ) Ο λογαριασμός σας θεωρηθεί ως αδρανής και το υπόλοιπό του είναι, ή γίνει μηδέν ή αλλιώς αυτός κλείσει σύμφωνα με τις παραγράφους (β, γ).

ε) Αν η betcapo κλείσει ή βάλει φραγή στον λογαριασμό σας, όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις πριν το κλείσιμο ή τη φραγή θα αποθηκεύονται όπου γίνεται το κλείσιμο ή η φραγή για οποιονδήποτέ από τους λόγους που αναφέρονται στα (α) έως (ε) παραπάνω, στην οποία περίπτωση, θα είστε υπεύθυνοι για οιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ζημιές, υποχρεώσεις, κόστη και έξοδα που πηγάζουν ή υφίστανται από την betcapo (όλα μαζί "Αιτήματα") και θα αποζημιώνετε την betcapo κατ' απαίτηση για τέτοια Αιτήματα. Στις αναφερόμενες συνθήκες από το (α) έως το (ε) παραπάνω, η betcapo θα δικαιούται επίσης να παρακρατήσει και/ή να διατηρήσει οποιαδήποτε και όλα τα ποσά τα οποία θα είχαν διαφορετικά πληρωθεί ή θα ήταν υπό πληρωμή σε σας (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε κερδών ή μπόνους πληρωμών).

ζ) Δεν θα έχουν ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες, έξοδα, δαπάνες ή ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες, συμπτωματικές ή άλλες, οι οποίες ανακύπτουν από τη χρήση των ιστοσελίδων ή τη συμμετοχή σας στα παίγνια.

η) Με το παρόν συμφωνείτε να απαλλάξετε και να θεωρήσετε μη υπεύθυνη την betcapo, τους διοικητές, υπαλλήλους, συνεργάτες και Παρόχους των υπηρεσιών της για οποιοδήποτε κόστος, έξοδο, απώλεια, ζημιά, διεκδίκηση, υποχρέωση ή οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να ανακύψει από τη χρήση των ιστοσελίδων και τη συμμετοχή σας στα παίγνια.

θ) Οποιαδήποτε πληροφορία δίνεται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών είναι καθαρά για λόγους καθοδήγησης των πελατών. Αν και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε πως όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στους παίκτες είναι σωστές, τελικά είναι ευθύνη των πελατών να βεβαιώνονται ότι καταλαβαίνουν τη φύση των στοιχημάτων που τοποθετούν, καθώς και τους όρους και κανονισμούς.

ι) Η betcapo διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει τον λογαριασμό ενός πελάτη, στην περίπτωση που αυτός είναι κάτοικος Ελλάδας, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης του λογαριασμού του. Κατά την διαδικασία αυτή θα πρέπει ο πελάτης να παρέχει στην betcapo τα απαραίτητα προς ταυτοποίηση στοιχεία και έγγραφα, όπως αυτά απαιτούνται βάσει του κανονισμού της Ε.Ε.Ε.Π που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 3162/ 25.11.2014.

ια) Η betcapo έχει το δικαίωμα να αναστείλει, μπλοκάρει ή και να κλείσει τον betcapo λογαριασμό σας και να παρακρατήσει κεφάλαια αν της ζητηθεί να το κάνει προκειμένου να συμμορφωθεί με τους σχετικούς νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Εγγυάστε ότι:

α. το όνομα και η διεύθυνση που παρέχετε κατά την δημιουργία του Λογαριασμού Σας είναι ορθά, και

β. είστε ο νόμιμος κάτοχος των χρημάτων τα οποία καταθέτετε ανά πάσα στιγμή στον Λογαριασμό σας.

ιβ) Αν παραβιάσετε οποιοδήποτε όρο από όλους αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, ή η betcapo έχει εύλογους λόγους να υποπτευθεί ότι τους έχετε παραβιάσει, διατηρεί το δικαίωμα να μην ανοίξει, να αναστείλει ή να κλείσει τον betcapo λογαριασμό σας, χωρίς να πληρώσει τα όποια κέρδη σας και να χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια για λογαριασμό ζημιών για τις οποίες είστε υπεύθυνος.

ιγ)Η betcapo διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ένα λογαριασμό παίκτη, να αρνηθεί ή να ακυρώσει τα στοιχήματα, να αρνηθεί τη χορήγηση μπόνους ή προσφοράς ή να αποκλείσει έναν παίκτη από οποιαδήποτε επιπλέον μπόνους, αμοιβές ή προσφορές, όταν ο εν λόγω παίκτης έχει υβριστική θέση ή απειλητική διάθεση κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
1. Τα αποτελέσματα θεωρούνται αυτά που διαμορφώνονται στην κανονική διάρκεια, εξαιρουμένης της παράτασης και των πέναλτι, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

2. Όλοι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον 80 λεπτά για να θεωρηθούν ισχύοντες. Σε διαφορετική περίπτωση, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση τίθεται ίση με τη μονάδα (1.00), εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

3. Όλα τα στοιχήματα βασίζονται στα επίσημα στοιχεία και μετρήσεις της διοργανώτριας αρχής. Π.χ. αριθμός κόρνερ, πέναλτι, λεπτά καθυστερήσεων, offside κλπ, αλλά δεν περιλαμβάνει την παράταση ή τα πέναλτι, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.

4. Πρώτος Σκόρερ
Τα στοιχήματα ισχύουν εφόσον σημειωθεί τουλάχιστον ένα γκολ στον αγώνα ανεξάρτητα εάν το αγώνας αυτός διακοπεί αργότερα. Εάν δεν σημειωθούν γκολ , τότε κερδίζουν τα στοιχήματα υπέρ του 'Όχι Σκόρερ' ενώ όλα τα άλλα χάνουν. Εάν δεν σημειωθούν γκολ και ο αγώνας διακοπεί πριν την διάρκεια για την οποία γίνονται αποδεκτοί ως ισχύοντες οι αγώνες για τον στοιχηματισμό, όλα τα στοιχήματα τίθενται ίσα με τη μονάδα (1.00). Όταν τα στοιχήματα στο Πρώτο Σκόρερ του αγώνα έχουν τεθεί πάνω σε παίκτη ο οποίος τυχαίνει να μην συμμετάσχει στον αγώνα αυτό, τότε όλα τα στοιχήματα επ΄αυτού του παίκτη θεωρούνται χαμένα. Εάν το πρώτο γκολ είναι αυτογκόλ , τότε όλα τα στοιχήματα στον Πρώτο Σκόρερ (περιλαμβανομένων των στοιχημάτων επί των αναγραφόμενων παικτών) θεωρούνται χαμένα, ενώ κερδίζουν αυτά που ποντάρουν 'Αυτογκόλ', εάν προσφέρονται. Τα στοιχήματα επί των αναγραφόμενων παικτών που δεν έλαβαν μέρος στον ή μπήκαν στον αγώνα μετά την επίτευξη του 1ου γκολ επιστρέφονται στους παίκτες. Τα στοιχήματα πάνω στους αναγραφόμενους (listed) παίκτες που δεν λαμβάνουν μέρος στον αγώνα, επιστρέφονται.

5. Πρώτο γκολ
Προβλέψτε την ομάδα που θα σκοράρει το πρώτο γκολ του αγώνα (90 λεπτά διάρκεια), συμπεριλαμβάνονται και τα πέναλντι και τα αυτογκόλ. Αν το τελικό σκορ είναι 0-0 τότε το στοίχημα θεωρείται χαμένο.

6. Αποτέλεσμα Ημιχρόνου
Οι στοιχηματισμοί στο αποτέλεσμα Ημιχρόνου ισχύουν εφόσον το ημίχρονο ολοκληρωθεί ανεξάρτητα εάν έπειτα ο αγώνας διακοπεί.

7. Πρώτη Κόκκινη / Κίτρινη Κάρτα
Οι στοιχηματισμοί στην Πρώτη Κόκκινη/Κίτρινη Κάρτα ισχύουν εφόσον αποδοθεί τουλάχιστον μία κάρτα, ανεξάρτητα εάν ο αγώνας έπειτα διακοπεί.

8. Πρώτο Φρι Κικ / Κόρνερ
Οι στοιχηματισμοί στο Πρώτο Φρι Κικ/Κόρνερ ισχύουν εφόσον αποδοθεί τουλάχιστον ένα φρι-κικ/κόρνερ, ανεξάρτητα εάν ο αγώνας αργότερα διακοπεί.

9. Πρώτη 'Αλλαγή'
Οι στοιχηματισμοί στην Πρώτη 'Αλλαγή' ισχύουν εφόσον γίνει τουλάχιστον μία αλλαγή (αντικατάσταση παίκτη), ανεξάρτητα εάν ο αγώνας αργότερα διακοπεί.

10. Πέναλτι / Όχι Πέναλτι
Οι στοιχηματισμοί ισχύουν εφόσον αποδοθεί τουλάχιστον ένα πέναλτι, ανεξάρτητα εάν ο αγώνας αργότερα διακοπεί.
Εάν δεν σημειωθεί πέναλτι, τότε τα στοιχήματα υπέρ του 'Όχι πέναλτι ' κερδίζουν και όλα τα άλλα χάνουν.
Εάν δεν αποδοθούν πέναλτι και ο αγώνας διακοπεί πριν την κανονική του διάρκεια, όλοι οι στοιχηματισμοί
ακυρώνονται και οι αποδόσεις τίθενται ίσες με 1.00 .

11. Χρόνος Πρώτου / Τελευταίου Γκολ
Ο χρόνος γκολ είναι το ολόκληρο λεπτό κατά το οποίο επιτεύχθηκε βάση την επίσημη αρχή.
Εάν δεν σημειωθεί γκολ στον αγώνα και ο αγώνας διακοπεί πριν από τον χρόνο που λογίζεται ως έγκυρος,
τα πονταρίσματα επιστρέφονται ως μη ολοκληρωμένα στοιχήματα. Τα στοιχήματα που έχουν ολοκληρωθεί πριν
από την ενδεχόμενη διακοπή θεωρούνται χαμένα. Εάν έχει σημειωθεί τουλάχιστον ένα γκολ,
τα στοιχήματα με την ορθή επιλογή κερδίζουν ανεξάρτητα από το εάν κατόπιν διακοπεί ο αγώνας.

12. Ακριβές Σκορ
Οι στοιχηματισμοί στο Ακριβές Σκορ ισχύουν εφόσον ο αγώνας διεξαχθεί τουλάχιστον για τον απαραίτητο χρόνο για να λογίζεται ως έγκυρος.
Το αποτέλεσμα νοείται στην λήξη του κανονικού αγώνα και δεν περιλαμβάνονται οι παρατάσεις και τα πέναλτι, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
Οποιδήποτε άλλο Σωστό Σκόρ, πέρα από τα δηλωθέντα, μπορούν να ζητηθούν από την εταιρία για να τους δωθεί το ανάλογο ποσοστό.

13. Συνολικοί πόντοι ποινής
Οι βαθμοί καρτών αποτελούνται από 10 βαθμούς για κάθε κίτρινη και 25 βαθμούς για κάθε κόκκινη κάρτα.
Οι μέγιστοι βαθμοί ανά παίχτη είναι 35 ακόμα και εάν ο παίχτης αποβληθεί με διπλή κάρτα.
Μετράει μόνο η κανονική διάρκεια του αγώνα. Κάρτες που υποδεικνύονται σε Μη-παίχτες
(π.χ. προπονητές ή αναπληρωματικοί που δεν λαμβάνουν μέρος στο παιχνίδι) δεν μετράνε.

14. Ημίχρονο Τελικό
Οι στοιχηματισμοί στο Ημίχρονο Τελικό ισχύουν εφόσον ο αγώνας έχει την διάρκεια που προβλέπεται για να θεωρηθεί ότι ισχύει.

15. Διπλή ευκαιρία
Με την διπλή ευκαιρία είναι δυνατόν να στοιχηματίσετε σε δύο επιλογές για το ίδιο παιγνίδι στο ίδιο στοίχημα.

16. Σύνολο Γκολ
Εάν ο αγώνας διακοπεί πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο για να θεωρηθεί ότι ισχύει, τα πονταρίσματα επιστρέφονται ως μη ολοκληρωμένα στοιχήματα.
Τα στοιχήματα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί πριν από την διακοπή του αγώνα θεωρούνται ενεργά. Π.Χ. ένα στοίχημα στο Over 2.5 γκολ κερδίζει,
την στιγμή που διακοπεί ο αγώνας με σκορ 2-1. Ένα στοίχημα πάνω στο Under 2.5 γκολ θεωρείται χαμένο.

17. Τρόπος επίτευξης γκολ
Αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνετε ένα γκολ από τους εξής παρακάτω: με κεφαλιά, με σουτ εντός της μικρής περιοχής, με σουτ εκτός της μικρής περιοχής ή από στημένη φάση.

18. Εναρκτήριο Λάκτισμα
Όλοι οι στοιχηματισμοί πάνω σε ομάδα για το Εναρκτήριο Λάκτισμα ισχύουν εάν αυτό έχει πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα εάν μετά ο αγώνας διακοπεί

19. Σκοράρει η Γηπεδούχος
Τα στοιχήματα ισχύουν εφόσον η Γηπεδούχος έχει σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ, ανεξάρτητα του εάν ο αγώνας διακοπεί αργότερα.

20. Σκοράρει η Φιλοξενούμενη
Τα στοιχήματα ισχύουν εφόσον η Φιλοξενούμενη έχει σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ, ανεξάρτητα του εάν ο αγώνας διακοπεί αργότερα.

21. Goal-Goal (GG)
Τα στοιχήματα κερδίζουν εφόσον και οι δύο ομάδες έχουν σκοράρει, εκτός εάν ο αγώνας διακοπεί. (π.χ. 1-1, 1-2, 2-1 κλπ)

22. No Goal (NG)
Τα στοιχήματα κερδίζουν εφόσον δέν σκοράρει καμία ή εστω μία από τις δύο ομάδες. (π.χ. 0-0, 1-0, 0-1 κλπ)

23. Πάνω/Κάτω (Over/ Under) Πρόβλεψη αν επιτευχθούν περισσότερα ή λιγότερα γκολ σχετικά με τον αριθμό που υποδεικνύει η.betcapo

24. Περισσότερα κόρνερ
Πρόβλεψη ποια ομάδα θα κερδίσει τα περισσότερα κόρνερ στα 90΄λεπτά διάρκειας του αγώνα συν τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις.

25. Ισόπαλα Γεγονότα
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι αγωνιζόμενοι επιτύχουν ακριβώς το ίδιο νικητήριο αποτέλεσμα και κατά συνέπεια επιτευχθεί νικητήρια ισοπαλία,
οι αποδόσεις που θα εφαρμοστούν θα είναι ίσες με τις αποδόσεις που έγιναν αποδεκτές, διαιρεμένες με τον αριθμό των συναγωνιζομένων που έχουν ε
πιτύχει το ισόπαλο αποτέλεσμα (πχ. με αποδεκτή απόδοση 2.70 και τρεις διαγωνιζομένους ισόπαλους, η εφαρμοζόμενη απόδοση θα είναι : 2.70/3=0.90)

26. Total Goal
Προβλέψτε το συνολικό αριθμό γκολ που θα μπουν σε έναν αγώνα μεταξύ 0 έως 1, 2 έως 3, 4 έως 6, 7 και πάνω.

27. Νικητής / Πρώτος σκόρερ / Συμμετοχές κτλ διοργάνωσης.
Προβλέψτε τον Νικητή / Πρώτο σκόρερ / Συμμετοχές κτλ διοργάνωσης. Σε περίπτωση πολλαπλών νικητών το ποσό του κέρδους διαιρείται δια τους νικητές.

Ο Online Τζόγος δεν είναι νόμιμος σε κάποιες χώρες/περιοχές με νομική αρμοδιότητα. Εάν ισχύει μία τέτοια περίπτωση στην περιοχή ισχύουσας δικαιοδοσίας ενός πελάτη, δεν είναι επιτρεπτή η σύναψη καμίας συναλλαγής και με καμία μέθοδο πληρωμής. Ωστόσο, τα αποδεκτά στοιχήματα/πονταρίσματα είναι έγκυρα σε τέτοιες χώρες/περιοχές με νομική αρμοδιότητα. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στα αποτελέσματα των στοιχημάτων.

Η εξακρίβωση των στοιχείων των παικτών θα εξακριβωθεί με αθροιστικές αναλήψεις αξίας 2.330 ευρώ.
Οι αναλήψεις θα αποστέλλονται μόνο στον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο προέρχονται τα κεφάλαια.
Καταθέσεις μετρητών ή αναλήψεις δεν θα πραγματοποιηθούν.
Version 1.2 - Last update December 2017